Laidojimo namai

Laidojimo namai yra įsikūrę Šv. Kazimiero parapijos patalpose, Klaipėdoje.

Šv. Kazimiero laidojimo namai, tai ne tik jūsų patogumui įrengtos patalpos,

bet ir patyrę darbuotojai galintys nuoširdžiai ir profesionaliai jums padėti

susidūrus su skaudžia artimųjų netektimi.

Teikiame visas su laidojimu susijusias paslaugas.

Mums galite skambinti bet kuriuo paros metu.

PASLAUGOS

 

Laidojimo namų teikiamos paslaugos:

 • Mirusiojo paėmimas iš namų ar ligoninės ir transportavimas bet kuriuo paros metu;
 • Mirusiojo paruošimo šarvojimui;
 • Velionio aprengimas;
 • Plati laidojimo reikmenų ir ritualinių reikmenų pasiūla bei parinkimas:
  įvairių modelių ir dydžių karstai, suknelės, kostiumai, avalynė, reikalingi aksesuarai, laikini paminklai ir kita;
 • Palaikų pervežimas ir paruošimas šarvojimui bei šarvojimas bet kuriame Lietuvos mieste;
 • Dvi šarvojimo salės;
 • Poilsio kambariai su virtuvėle;
 • Laidotuvių organizavimas pagal Jūsų pageidavimus;
 • Transportas mirusiems pervežti;
 • Vaizdo ir garso aparatūra, leidžianti žiūrėti nuotraukas ir video;
 • Šv. Mišių užsakymas;
 • Kunigo palydėjimas į laidojimo vietą.

Kitos paslaugos:

 • Kremavimo paslaugos;
 • Gėlių, vainikų, krepšelių užsakymas ir pristatymas;
 • Fotografo paslaugos ir fotoportreto gamyba;
 • Giesmininkų užsakymo paslauga;
 • Kapo duobės paruošimo užsakymas;
 • Gedulingų pietų užsakymo paslauga;
 • Karsto ar urnos nešimo užsakymo paslauga;
 • Autobuso užsakymo paslauga.
nbsp&
nbsp&
nbsp&
IŠLYDĖJIMAS

Nesame vieni ir apleisti net tada, kai artimi, brangiausi žmonės dingsta iš mūsų akiračio, kai mirties tikrovė skaudžiai įsirėžia į mūsų gyvenimus. Dievas mato mūsų skausmą, Jis - begalinė Meilė apkabina mūsų išėjusiuosius savo gailestingame glėbyje ir galime būti tikri tuo pačiu ir mus pačius. Esame svarbūs savo mirusiesiems, bet dar labiau savo Kūrėjui ir Išgelbėtojui, nes kiekvienas iš mūsų esame Jam vieninteliai, ne koks įprastas numeris tiražo sekoje.

Vis dėlto, nepaisant tokios gailestingos ir ištikimos meilės visus mus ištinka mirties slėpinys.

Šv. Raštas mums sako, kad per nuodėmę mirtis įžengė į pasaulį, tuo pačiu žmogų prislėgė mirties baimė. Ši baimė yra natūralus dalykas, bet ji persekiodama žmogų niekada neleidžia jam patirti laimės pilnatvės.

Todėl nenuostabu, kad šiandienos visuomenė vis labiau ignoruoja mirties regimybę ir stengiasi naikinti bet kokius jos pėdsakus. Tuomet žmogus nevalingai atmeta mirties reiškinį, bėga nuo šios tikrovės ir taip puoselėja materialistinę pasaulėžiūrą.

Taip, mirtis yra didžiausias žmogaus priešas. Tai žinodamas Dievo Sūnus Jėzus patyrė mirtį, jis pasitiko ją visiškai laisvai atsidavęs savo Tėvo valiai. Jėzaus klusnumas mirties prakeiksmą pavertė tuščiu, nes ne Jėzaus mirtimi, o prisikėlimu baigiasi evangelijos.

Tikėjimas prisikėlimu iš numirusiųjų yra krikščionybės esmė, kuri keičia mūsų požiūrį į neišvengiamą ir slėpiningą mirties reiškinį. Mirtimi baigiasi mūsų žemiškasis gyvenimas, bet krikščionis mirties akivaizdoje nėra be vilties. Apaštalas Paulius žada: „Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis“ (1 Kor 15, 26).

Krikščionys gali įsisąmoninti mirties slėpinį ir priimti šią tikrovę giedrai ir ramiai. Kristuje ir per Kristų, kuris yra amžinai gyvas mūsų gyvenimas tęsis, nes Biblija byloja: „štai tikras Žodis: jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime” (2 Tim 2, 11).

Bažnyčia, švęsdama Eucharistiją, meldžiasi už visus mirusius tikinčiuosius, kad jie pasiektų prisikėlusio Viešpaties šlovę. Per Mišias melsdamiesi už mirusiuosius liudijame, kad jie verti regėti Dievo veidą ir tuo pačiu stipriname savo viltį džiaugtis amžinai Jo artumu.

Kun. Rolandas Karpavičius

NUOTRAUKOS
KONTAKTAI

ŠV. KAZIMIERO LAIDOJIMO NAMAI

Kretingos g. 40, Klaipėda.

Tel: +370 46 350300; +370 671 06938; +370 673 35816; +370 698 17301

El. paštas: klebonas@kazimieroparapija.lt

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS INTERNETO SVETAINĖ

http://www.kazimieroparapija.lt

The HTML5 Herald